Transbaso - Meerjarenproject geeft Uilenspel een boost

mercredi 18 janvier 2023

Hoe creëer je meer impact? In plaats van ‘versnippering’, nl. ingaan op meerdere losse steunaanvragen, koos Rc Gent-Noord in 2019 voor een meerjarenproject. Door de werking van andere commissies hierop af te stemmen, geeft dit een grote herkenbaarheid voor de leden. De club sprak de voorkeur uit voor een Gents project binnen het RI-focusgebied basisonderwijs en alfabetisering en het thema ‘jeugd’.

De keuze viel op een project van Uilenspel, een sociale vzw die we vroeger al gesteund hebben. Op initiatief van een aantal buurtbewoners is Uilenspel gestart in 2008. Deze non-profitorganisatie geeft huiswerkbegeleiding aan kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Via het principe van ‘spelend leren’ begeleiden 300 vrijwilligers een kind aan huis. Deze vrijwilligers uit de buurt ondersteunen ook de ouders in de schoolse context. Ze bouwden al veel expertise op in de begeleiding bij de overgang van de kleuterklas naar het lager onderwijs, het eerste scharniermoment.

Uilenspel ondervond echter de nood aan een betere begeleiding van leerlingen die van de basisschool naar de middelbare school gaan. Tot dan waren er echter geen middelen om dit aanbod te ontwikkelen. Gedurende drie jaar kon Uilenspel telkens op 15.000 euro rekenen vanuit Rc Gent-Noord: het ‘Transbaso’-project was geboren.

Dankzij deze steun krijgen tieners uit het vijfde en zesde leerjaar een goede begeleiding naar de juiste studiekeuze. De vrijwilliger gaat aan de slag met oriënteringsoefeningen die ze eerder op school maakten. Verder helpt de vrijwilliger de talenten en interesses van het kind ontdekken; ze werken rond studievaardigheden en motivatie.

In 2020 werd verkennend gestart met een testgroep van een tiental vrijwilligers en een tiental partnerscholen. Er moesten ook veel nieuwe tools ontwikkeld worden, zoals een basistas met materiaal, spelotheekmateriaal, vorming en intervisie… Ook een nieuw online aanmeldingsportaal voor scholen werd opgezet.

Tijdens het schooljaar 2021-2022 telde het project al 50 vrijwilligers in evenveel Gentse scholen. Door deze succesvolle ervaring is Transbaso vanaf 2022 een structureel onderdeel van de Uilenspelwerking. Na drie jaar kunnen alle Gentse partnerscholen leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar aanmelden: dat zijn 60 van de 100 basisscholen in Gent!

Ondertussen is Uilenspel ook in andere regio’s gestart met huiswerkbegeleiding: Nazareth, Sint-Niklaas en Antwerpen, Gavere, Ronse en Kruisem. In de laatste drie regio’s is ook de Transbaso begeleiding opgestart. Uilenspel is steeds op zoek naar nieuwe steun en middelen. Vaak krijgen ze van de stad of gemeente (deels) structurele steun, maar niet altijd. Ook hier kunnen Rotaryclubs het verschil maken.

Een mooie erkenning en vooral ook extra ‘zuurstof’ voor het Transbasoproject kwam er van het Venture Philantropy Fund: in maart 2022 kreeg Uilenspel de belangrijke ‘Coup de coeur’ prijs overhandigd.

Betrokkenheid van de clubleden

Rc Gent-Noord schenkt niet enkel financiële middelen, maar denkt ook actief mee met de organisatie. Waar mogelijk stellen we onze knowhow en netwerk ten dienste. Zo tipten we hen de oproep van de Koning Boudewijnstichting ‘Digital For Youth’: Uilenspel diende met succes een dossier in en kreeg 50 laptops voor de gezinnen. Zo krijgt de begeleiding nu een extra focus op de digitale vaardigheden van zowel het kind als de ouder.

Onze commissie beroepsactie sprak de leden aan op hun vrijwilligersvaardigheden: welke bijdrage kunnen zij leveren voor Uilenspel vzw? Op de inspiratiedag voor de vrijwilligers op 8 november 2022 kwamen zo heel wat clubleden helpen bij de praktische logistieke ondersteuning, zoals bijvoorbeeld meehelpen bij de registratie en achter de bar. De clubleden zullen verder ingeschakeld worden bij de bedeling van testament flyers bij notarissen. We nodigden prof. Mieke Van Houtte (UGent) uit als spreker: ze wees ons op het grote belang van een goede studieoriëntering, specifiek voor gezinnen in kansarmoede. De voorzitter van Uilenspel en de verantwoordelijke van het Transbasoproject informeerden ons regelmatig op statutaire vergaderingen over de besteding van onze financiële bijdrage en over de evolutie van het project. Ook via de nieuwsbrief blijven de clubleden betrokken bij de werking.

De keuze voor een drie jaar lopende ondersteuning heeft ertoe bijgedragen dat het Transbasoproject structureel deel uitmaakt van de werking van Uilenspel vzw. Bovendien wordt het uitgebreid naar andere regio’s. Dit geeft ons als club een goed gevoel bij de gemaakte keuze.

De regelmatige contacten met Uilenspel hebben het inzicht over kansarmoede en de mogelijke initiatieven om er effectief iets aan te doen, bij onze leden verruimd. Bovendien is het enthousiasme van de mensen die bij Uilenspel werken hartverwarmend!

Bij deze een warme oproep om initiatieven als Uilenspel te ondersteunen. Ga naar www.uilenspel.be of contacteer Jasmijn@uilenspel.be als je meer informatie wenst.