Rotary & Toekomst - Wetenschap & Techniek

vrijdag 28 april 2023

In de zomer van 2019 besliste Rotaryclub Gent-Noord om een poging te wagen in het kader van het project  "Rotary en toekomst / Wetenschap en techniek".
Dit project heeft als doelstelling om leerlingen uit de derde graad van het basisonderwijs warm te maken voor wetenschap en techniek.

In september 2019 legde onze Commissie-actie Beroeps de eerste contacten met de Gemeentelijke Basisschool Evergem en het bedrijf ABC - Anglo Belgian Corporation - in de Gentse haven.

Plannen werden uitgewerkt en concrete afspraken werden gemaakt...
...maar de COVID19-pandemie doorkruiste alle plannen.

Vandaag, op 28/04/2023, was het dan eindelijk zo ver: 23 leerlingen van het zesde leerjaar van de Gemeentelijke Basisschool Evergem konden eindelijk op bedrijfsbezoek !

Het was een boeiend bezoek: de leerlingen werden direct aan het werk gezet om een energieplatform in elkaar te knutselen.

Daarna mochten ze in 2 groepen met gids de fabriek bezoeken en zien hoe grote scheepsmotoren gemaakt worden: wat een boeiende ervaring!


Tekst

Rotary & Toekomst - Wetenschap & Techniek

Omschrijving

Het project heeft als doel kinderen van het basisonderwijs te enthousiasmeren voor
“Wetenschap en Techniek“. Jongeren zullen hierdoor meer belangstelling krijgen voor het
aanbod van wetenschappelijke en technische studierichtingen.

Naast het motiveren van de jongeren zelf is het ongetwijfeld eveneens noodzakelijk om de
betrokken ouders correcte informatie te bezorgen over de zeer interessante mogelijkheden
die wetenschappelijke of technische studies inhouden: een boeiende en goedbetaalde job
en/of ruime kansen in het hoger onderwijs.

Waarom

De hoofddoelstelling, meer jongeren in het technisch - wetenschappelijk gebeuren
verankeren, is gemotiveerd door de reeds jarenlang aanslepende vaststelling: “onze
ondernemers hebben het steeds moeilijker om geschikte, technisch onderlegde,
medewerkers te vinden.”

Door dit gebrek komen op termijn onze ondernemingen en daaraan onmiddellijk gepaard,
onze welvaart, in het gedrang!

Onze bedrijven worden soms gedwongen om met hun productieafdelingen en
onderzoekscentra uit te wijken naar nabije of verre gebieden waar de gevraagde werkkrachten
wel aanwezig zijn.

Technisch-wetenschappelijk goed opgeleide werknemers hebben in ons land, met zijn
gekende ondernemersmentaliteit, ongetwijfeld een zeer gunstige arbeidswaarde en kunnen
dus uitkijken naar een mooie toekomst, hetzij als werknemer, hetzij als leider van een eigen
bedrijf.